גיא רוטרף משרד עורכי דין

ייפוי כוח ואפוטרופסות

לדאוג לאדם קרוב ולקבל עבורו את ההחלטות הטובות ביותר. ניסיון מוכח ובקיאות בדקויות החקיקה, שעשויות להשפיע על רווחתו של האדם הקרוב לך.

כאשר אדם נקלע למצב בו אינו מסוגל לקבל החלטות בעצמו, הוא וסביבתו הקרובה נאלצים להתמודד עם סיטואציה מורכבת ורגישה. לרשותך עומדות שתי דרכים לדאוג לשלומו בצורה הטובה ביותר. כך משרדינו יאפשר לך למקסם את האפשרויות בכל אחת:

מינוי אפוטרופוס

במקרים רבים, בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת ע"י קרובי משפחתו של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, כמו למשל בגיר בעל צרכים מיוחדים, אדם המאושפז בבית חולים ואינו מסוגל לקבל החלטות או קשיש שאינו מסוגל לדאוג לעצמו. הבקשה למינוי אפוטרופוס כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה, וכוללת פירוט הסיבות לבקשה, תחומי המינוי ומסגרת הזמן.

משרדנו מתמחה בהבנת הדקויות ובהגשת בקשה מנומקת, שנועדה לשכנע את בית המשפט לקבל את המינוי. אך בעוד שמינוי אפוטרופוס הוא צעד הכרחי במקרים שבהם אדם אינו כשיר לקבל החלטות, צעד כבד משקל זה מוציא מידיו את היכולת לקבל החלטות הנוגעות לחייו ופוגע באוטונומיה שלו. כדי לאפשר לו לקבל מראש החלטות הנוגעות לגורלו, נכנס בשנים האחרונות לתוקפו הסדר חדש – ייפוי כוח מתמשך.

לקוחות ממליצים

גיא רוטרף משרד עורכי דין

ייפוי כוח מתמשך

על מנת לקצר את ההליכים ולאפשר לאדם לקבל החלטות עבור עצמו, נוצר בשנים האחרונות ייפוי הכוח המתמשך: מסמך משפטי במסגרתו אדם בגיר יכול לקבוע מראש מי יהיה מיופה כוחו, מתי הוא ייכנס לתוקפו ומה תהיה תכולתו. בין היתר ייפוי הכוח יכול לקבוע כיצד מיופה הכוח יפעל בעניינים הרפואיים, הרכושיים והאישיים. ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי, והוא נכנס לתוקפו כאשר אין באפשרותו של מייפה הכוח לקבל החלטות בעצמו.   

יתרונו של ייפוי כוח מתמשך הוא ביכולת לקצר את ההליכים ביחס למינוי אפוטרופוס, וביכולת של כל אדם להחליט מראש איך יטפלו בענייניו במידה שייבצר ממנו לעשות זאת.  

בשל רגישות הטיפול בענייניו של אדם הקרוב לך, חשוב לפנות לעו"ד מוסמך בעריכת ייפוי כוח מתמשך. הבקיאות של משרדינו בנבכי החקיקה והפסיקה בתחום, לצד הטיפול בתיקי משפחה מורכבים, מובילים לקיום רצונותיו של מייפה הכוח ולדאגה מיטבית לשלומו ברגע האמת.     

לשיחת ייעוץ עם עו"ד מומחה: